Uchwała nr 79/XI/2021 w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 79/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 października 2021 roku zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej oraz tekst jednolity Regulaminu zawarty w treści uchwały nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 roku.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie.