UCHWAŁA NR 336/VII/2009 PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU UCHWAŁY NR 1/95 V KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU RADCÓW...