Uchwała nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.