Uchwała Nr 237/VIII/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 18 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr  237/VIII/2011
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia patrona z tytułu sprawowania patronatu nad aplikantem radcowskim wpisanym na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

więcej….. (PDF)