Terminy szkoleń on - line - aktualizacja o nowe szkolenia

Szkolenia są przeznaczone dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z Izby łódzkiej
Na każde szkolenia przewidziano 450 miejsc.

 

22 października 2020 r.  w godzinach 16.30-19.30 SSO Izabela Wawrzynkiewicz-„Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, problemy proceduralne i wybrane orzecznictwo.”.

Szkolenie dedykujemy również radcom prawnym występującym w tego rodzaju sprawach z urzędu. Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/sso-izabela-wawrzynkiewicz-ustawa-o-ochronie-zdrowia-psychicznego-problemy-proced-i-wybrane-orzecz/register?_ga=2.190700456.2074889091.1602067531-117114084.1601549761

 

29 października 2020r. w godzinach 16.00-19.00. SSR Piotr Chańko – „Prekluzja materiału dowodowego w postępowaniu cywilnym i gospodarczym”

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/ssr-piotr-chanko-prekluzja-materialu-dowodowego-w-postepowaniu-cywilnym-i-gospodarczym/register?_ga=2.12882292.2112516524.1602756329-117114084.1601549761

 

6 listopada 2020r. w godzinach 16.00-20.00. SSO Izabela Wawrzynkiewicz– „Duża nowelizacja kpc raz jeszcze-praktyka stosowania i problemy po roku obowiązywania.”.

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/sso-izabela-wawrzynkiewicz-duza-nowel-kpc-raz-jeszcze-praktyka-stosowania-i-problemy-po-roku-obow-/register?_ga=2.28300095.2074889091.1602067531-117114084.1601549761

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

12 listopada 2020 r.  w godzinach 16.30-19.30 SSO Monika Pawłowska-Radzimierska „Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce sądowej – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. I”.

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/sso-monika-pawlowska-radzimierska-rozwiazanie-stosunku-pracy-w-prakt-sadowej-cz-i/register?_ga=2.43998438.2112516524.1602756329-117114084.1601549761

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

19 listopada 2020 roku od godziny 17.00 radca prawny Ewa Gryc Zerych: „Strategia ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w firmie”

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/ewa-gryc-zerych-radca-prawny-rzecznik-patentowy-strategia-ochrony-znakow-towarowych-i-wzorow-/register?_ga=2.199475054.1770218060.1603228129-21414991.1603228129

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

27 listopada 2020 r.  w godzinach 16.00-19.00 SSO Monika Pawłowska-Radzimierska „Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce sądowej – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II”.

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/sso-monika-pawlowska-radzimierska-rozwiazanie-stosunku-pracy-w-prakt-sadowej-cz-ii/register?_ga=2.49681893.2112516524.1602756329-117114084.1601549761

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

3 grudnia 2020 r.  od godziny 17.00 radca prawny Ewa Gryc Zerych: „Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem praw wyłącznych ( wynalazki, wzory, znaki towarowe), jak z nimi walczyć i jak się bronić?”

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/ewa-gryc-zerych-radca-prawny-rzecznik-patentowy-kiedy-mamy-do-czynienia-z-naruszeniem-praw-wylacz-/register?_ga=2.208458834.1770218060.1603228129-21414991.1603228129

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

10 grudnia 2020 r.  w godzinach 16.00-19.00 r. pr. dr Jakub Janeta „Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej zagadnienia wybrane – powództwo o przejęcie majątku spółki (art. 66 ksh), likwidator, czynności likwidacyjne.”.

Adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/rp-dr-jakub-janeta-rozwiazanie-i-likwidacja-spolki-jawnej-zagadnienia-wybrane-powodztwo-o-/register?_ga=2.117462474.2112516524.1602756329-117114084.1601549761

Prosimy o rejestrację do webinaru. Po poprawnej rejestracji otrzymacie Państwo spersonalizowany link do webinaru.

 

Na każde szkolenie przewidziano 450 miejsc.