Teksty jednolite uchwał podjętych przez Prezydium KRRP XI kadencji

W załączeniu prezentujemy teksty jednolite następujących uchwał podjętych przez Prezydium KRRP XI kadencji:

  • UCHWAŁA Nr 202/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19
  • UCHWAŁA Nr 203/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
  • UCHWAŁA Nr 204/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów
  • UCHWAŁA Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów