Szkolenie w dniu 18 maja 2018 r “ Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego. Rozliczenie konkubinatu” SSN dr Helena Ciepła

Szkolenie z SSN Heleną Ciepłą.
 
Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego. Rozliczenie konkubinatu.
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące omówienie zagadnień wspólności ustawowej małżeńskiej, podziału majątku małżonków oraz rozliczanie konkubinatu ze szczególnym uwzględnieniem praw spółkowych jako składnika majątku (nabycia wkładów/udziałów z majątku odrębnego/wspólnego, przynależności praw spółkowych do majątków małżonków, rozliczenia praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego). Poruszona też zostanie tematyka rozliczenia budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka oraz zasady ustalenia składu majątku, jego wartości i sposobu wyjścia z niepodzielności. Szkolenie, uwzględniające orzecznictwo Sądu Najwyższego poprowadzi SSN dr Helena Ciepła.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja (piątek) w godzinach 10-18 w  Hali Expo al. Politechniki 4. Okręgowa Izba Radców Prawnych zapewnia przerwy kawowe dla uczestników szkolenia.
Uprzejmie informujemy,że  przerwa zaplanowana w godzinach 13.30-14.30 może być przez Państwa wykorzystana  na lunch, którego Okręgowa Izba Radców Prawnych nie zapewnia.
 
 
 
Szkolenie przewidziane dla radców prawnych i aplikantów radcowskich jest odpłatne w wysokości 100 złotych (wpłaty na nr rachunku Izby 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 w ING Bank Śląski).
 
 
 
Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl z dopiskiem: szkolenie 18 maja.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy
 
Krzysztof Wójcik     
Wicedziekan Rady