Szkolenie specjalistyczne z pomocy prawnej dla uchodźców wojennych

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje szkolenie specjalistyczne z pomocy prawnej dla cudzoziemców, w tym uchodźców wojennych. Szkolenie to jest skierowane do wszystkich świadczących pomoc w ramach systemu nieodpłatnej pomocy (adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich, mediatorów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich) zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w tym zakresie. Rekomenduje się wzięcie udziału w szkoleniu przede wszystkim osobom zatrudnionym w punktach nieodpłatnej pomocy oraz członkom organizacji pomocowych pracujących z cudzoziemcami na terytorium RP.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez praktyków mających doświadczenie w prawie cudzoziemców będzie bezpłatne i odbędzie się w formie online. Planowo zostanie ono zrealizowane w marcu 2022 r., po uprzednim zebraniu zgłoszeń i ocenie skali zainteresowania.

Zgłoszenia na szkolenia można przesyłać wypełniając formularz dostępny pod poniższym linkiem do 4 marca 2022 r. g. 12:00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ndoYEaQUAjccMLo28Tu_EFDt5EQTn_pDsELp_txbQkZmZg/viewform?usp=sf_link