SZKOLENIE „PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA”

Szanowni Państwo!

Proponujemy zorganizowanie szkolenia o charakterze warsztatowym „Psychologia kłamstwa w praktyce operacyjnej – przesłuchania cywilne”. Szkolenie poprowadzi Natalia Hofman – specjalistka w zakresie komunikacji niewerbalnej i psychologii kłamstwa.

Szkolenie ma na celu zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej psychologii kłamstwa poprzez poznanie w praktyce: mowy ciała, motywów działania, języka korzyści, cech osobowości czy mechanizmów wpływu. Jego odbycie przybliży umiejętność rozpoznania prawdziwych intencji rozmówcy, osiągania założonych w rozmowie celów i radzenia sobie ze stresem podczas trudnych rozmów. Jak wyżej zaznaczono, zajęcia będą kładły nacisk na ćwiczenia praktyczne  w tym z użyciem kamery obejmujące między innymi techniki wywierania wpływu, trening przesłuchań czy wykorzystanie ciała w rozmowie.

Szkolenie będzie częściowo odpłatne. Za udział w I bloku tematycznym odpłatność wynosi 400 zł (dwa dni szkoleniowe) zaś za udział w II blokach tematycznych (wersja rozszerzona szkolenia) 600 zł (cztery dni szkoleniowe). Dokładny termin zostanie ustalony po zgłoszeniu odpowiedniej liczby osób. Szkolenie odbędzie się w wybranych terminach w okresie od 15 marca do końca kwietnia. Proponujemy prowadzenie zajęć w piątki od godziny 15 i w soboty od rana. Minimalna liczba uczestników to 12 osób zaś maksymalnie może uczestniczyć w zajęciach 18 osób.

Wszystkich zainteresowanych  prosimy  o zgłaszane mailowe do Pani Ewy Kawczyńskiej : ewa.kawczynska@oirplodz.pl do końca lutego ze wskazaniem czy zgłoszenie obejmuje I czy II bloki tematyczne.

Za udział w szkoleniu będą przyznawane punkty szkoleniowe.