SZKOLENIE "PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA W PRAKTYCE OPERACYJNEJ – PRZESŁUCHANIA CYWILNE”.

Szanowni Państwo!

Wszystkich którzy wcześniej zgłosili swój udział w szkoleniu informujemy ,że szkolenie odbędzie się w dniach 24 i 25 maja 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14

24 maja 2019 r. ( piątek) w godzinach od 11.00-19.00

25 maja 2019r. ( sobota) w godzinach od 9.00-17.00

Szkolenie ma na celu zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej psychologii kłamstwa poprzez poznanie w praktyce: mowy ciała, motywów działania, języka korzyści, cech osobowości czy mechanizmów wpływu. Jego odbycie przybliży umiejętność rozpoznania prawdziwych intencji rozmówcy, osiągania założonych w rozmowie celów i radzenia sobie ze stresem podczas trudnych rozmów. Jak wyżej zaznaczono, zajęcia będą kładły nacisk na ćwiczenia praktyczne  w tym z użyciem kamery obejmujące między innymi techniki wywierania wpływu, trening przesłuchań czy wykorzystanie ciała w rozmowie.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 500 zł. Kwotę tą z dopiskiem szkolenie nt. „Psychologia kłamstwa w praktyce operacyjnej – przesłuchania cywilne”.  Proszę wpłacić na rachunek OIRP w Łodzi najpóźniej do dnia 15 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkoleniu

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszane mailowe do Pani Ewy Kawczyńskiej : ewa.kawczynska@oirplodz.pl najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r.

Za udział w szkoleniu będą przyznawane punkty szkoleniowe.