Szkolenia dot. zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym

Szanowni Państwo,

KRRP otrzymała pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadamiające o podpisanym w dniu 9 września br. Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a UNICEF, w którym strony zadeklarowały współpracę na rzecz zapewnienia osobom małoletnim z Polski oraz Ukrainy dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Jednym z elementów wskazanej współpracy jest organizacja i przeprowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń dla profesjonalistów z obszaru wymiaru sprawiedliwości.

Planowane szkolenia mają być poświęcone m. in. zasadom prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym.

Szkolenia będą się odbywać w siedzibach sądów okręgowych, w systemie hybrydowym:

– dzień 1 szkolenie on-line: zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa karnego oraz psychologicznych aspektów postępowania z osobami poniżej 18-go roku życia, osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością o charakterze seksualnym – 8 godz.,

– dzień 2 warsztaty: prowadzone przez psychologów z zakresu komunikacji z osobami małoletnimi oraz osobami pokrzywdzonymi przestępczością na tle seksualnym (przedstawienie technik przesłuchania, prowadzenia rozmowy), zasad udzielania wsparcia – 8 godz.

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 Zadanie to docelowo  ma zostać zrealizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 W związku z powyższym, zachęcając do udziału w planowanych szkoleniach, uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach – do godz. 14.00 w czwartek 6 października br. na adres: oirp@oirplodz.pl

Po uzyskaniu odpowiedzi organizatorzy będą informowali na temat zasad przystąpienia do projektu oraz liczby uczestników szkoleń.

Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Robert Czapnik