SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OIRP ŁÓDŹ

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Rady OIRP Łódź za okres 1 kwietnia 2018 – 18 marca 2019 r. oraz z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z planem pracy na rok 2018/2019, a także pozostałe dokumenty księgowe.

Zachęcamy do zapoznania.