SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres marzec 2018 – 18 marca 2019.

Zachęcamy do zapoznania.