Sprawozdania organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za rok 2022

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu sprawozdania organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wraz z dokumentami finansowymi za rok 2022. Dokumenty obejmują:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 21 kwietnia 2022 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za rok 2022 r. oraz projektem planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na rok 2023/2024,
  2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi,
  3. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi,
  4. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi,
  5. Dokumenty finansowe, w tym: bilans i rachunek wyników OIRP w Łodzi za rok 2022, wykonanie planu przychodów i wydatków OIRP w Łodzi za 2022 r., plan przychodów i wydatków OIRP w Łodzi na 2023 r., 

Zachęcamy do zapoznania!