Sprawozdania organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres wrzesień 2020 - 19 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu sprawozdania organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres wrzesień 2020 – 19 marca 2021 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020. Dokumenty obejmują sprawozdania:

1/ z działalności Rady OIRP,
2/ Komisji Rewizyjnej OIRP,
3/ Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP,
4/ Sądu Dyscyplinarnego OIRP,
5/ finansowe wraz z informacją o wykonaniu budżetu za rok 2020 oraz projektu budżetu na rok 2021,

Zachęcamy do zapoznania!