SKŁADKI, PODATKI I INNE OBCIĄŻENIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji pt. SKŁADKI, PODATKI I INNE OBCIĄŻENIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA, która odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK.
Organizatorami są: Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych i Ośrodek Studiów Fiskalnych.
Od kilku lat organizujemy konferencje podatkowe m. in. opierające się na analizie orzeczeń sądów i trybunałów w sprawach podatkowych. Udział licznych praktyków wskazuje, że jest to dobra forma dyskusji o problemach prawnych. 
Uznaliśmy, że warto w analogiczny sposób podyskutować o problematyce różnorodnych ciężarów publicznych związanych ze świadczeniami pracowniczymi. Zajmiemy się więc problematyką różnych składek, w tym przede wszystkim na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatków związanych ze świadczeniem pracy.
Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów oraz indywidualnych interpretacji wydawanych w oparciu o przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz przepisy podatkowe. 
W konferencji udział weźmie zróżnicowane grono referentów (m.in. sędziowie, pracownicy ZUS, radcy prawni, doradcy podatkowi, pracownicy naukowi), którzy zapewnią wielopłaszczyznową analizę orzecznictwa i interpretacji.

Zapraszam w imieniu organizatorów,
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, radca prawny