Seminaria na Cyprze i w Dublinie w projekcie TRALIM 3 dotyczącym prawa migracyjnego. Zgłoszenia tylko do 20 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że do 20 stycznia 2023 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w seminariach w projekcie TRALIM 3 dotyczącym prawa migracyjnego. Seminaria odbędą się 20 lutego 2023 r. na Cyprze oraz 9 marca 2023 r. w Dublinie. Aby wziąć w nich udział, należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim. Do udziału w każdym seminarium zostanie wybrana jedna osoba.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w treści maila, którego seminarium dotyczy zgłoszenie.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w seminariach przysługuje prawo do stałego dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony.

Dieta pobytowa dla uczestników będzie składać się ze wspólnej kwoty diety 150 EUR x 2 dni = 300 EUR.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w seminariach mija 20 stycznia 2023 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Głównym tematem seminarium będzie szkolenie prawników dotyczące prawa migracyjnego. Seminarium jest kolejnym z cyklu wydarzeń w ramach projektu TRALIM 3 (https://elf-fae.eu/tralim/), organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.