Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce sądowej – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II. - nowy termin szkolenia

Informujemy że nowy termin  szkolenia z SSO Moniką Pawłowską-Radzimierską  nt.: ”Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce sądowej – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II.”. to 28 stycznia godzina 16.00. Prosimy o ponowną rejestrację załączonym linkiem https://oirplodz.clickmeeting.com/sso-monika-pawlowska-radzimierska-rozwiazanie-stosunku-pracy-w-prakt-sadowej-cz-ii/register?_ga=2.70311509.431620284.1606996126-117114084.1601549761