Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy treść uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.