Punkty szkoleniowe w ramach sprawowania patronatu.

Niniejszym informujemy, że od  1 stycznia 2019 r. wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego odbywa się również poprzez sprawowanie patronatu. Radca prawny sprawujący patronat otrzyma, niezależnie od liczby aplikantów, 4 punkty za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu. W przypadku sprawowania patronatu przez okres krótszy niż rok szkoleniowy, punkty przyznawane będą w wymiarze 1 punkt za każde pełne trzy miesiące sprawowania patronatu (Uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku )