Prowadzenie rozpraw w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z art. 15 zzs ze zn. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzono zasadę procedowania w trybie zdalnym. 

Jak wynika z pisma kierowanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do Dziekana Rady OIRP w Łodzi, łódzki Sąd Okręgowy jest technicznie przygotowany na procedowanie w trybie zdalnym. Uwzględniając powyższe, zachęcamy wszystkich radców prawnych naszej Izby do zdalnego udziału w rozprawach. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo!

W załączeniu prezentujemy również wspomniane wyżej pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do Dziekana Rady OIRP w Łodzi.

Pliki do pobrania