Prosta Spółka Akcyjna - nowy typ handlowej spółki kapitałowej (istota, tworzenie, ustrój wewnętrzny, organy) - szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line pt. „Prosta Spółka Akcyjna – nowy typ handlowej spółki kapitałowej (istota, tworzenie, ustrój wewnętrzny, organy)”. Szkolenie odbędzie się 23 września 2021 r. godzina 17.00  (3 h ), a poprowadzi je r.pr. dr Jakub Janeta.

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/prosta-spolka-akcyjna-nowy-typ-handlowej-spolki-kapitalowej-istota-tworzenie-ustroj-wew-/register?_ga=2.144778364.910093222.1630918663-1707590892.1620128355