Prosta Spółka Akcyjna - nowy typ handlowej spółki kapitałowej (istota, tworzenie, ustrój wewnętrzny, organy) - szkolenie on - line 24.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line pt. „Prosta Spółka Akcyjna – nowy typ handlowej spółki kapitałowej (istota, tworzenie, ustrój wewnętrzny, organy)”. Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2021 r. ( środa). godzina 17.00  (3 h ), a poprowadzi je r.pr. dr Jakub Janeta.

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/prosta-spolka-akcyjna-nowy-typ-handlowej-spolki-kapitalowej/register?_ga=2.100236382.1519878454.1635160724-1707590892.1620128355