Projekt szkoleniowy “Etyka dla Prawników” w ramach programu HELP Rady Europy

Informujemy, że Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL), wspólnie z Rada Europy (RE) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Młodych Prawników (EYBA) realizuje projekt szkoleniowy “Etyka dla Prawników” w ramach programu HELP Rady Europy.

Kurs obejmuje 22 godziny szkoleniowe i będzie realizowany przez 5 – 6 tygodni w kwietniu – maju tego roku. Interaktywne zajęcia warsztatowe online skupią się na kluczowych zagadnieniach etycznych oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wykładowcy poruszą różnego rodzaju problemy pojawiające się w praktyce zawodowej, a zajęcia będą opierać się na kazusach i praktycznych przykładach.

Językiem wykładowym będzie angielski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.coe.int/en/web/help/-/council-of-europe-new-help-online-course-on-ethics-for-judges-prosecutors-and-lawyers oraz w załączonym opisie kursu.

Dzięki członkostwu w AEA-EAL udział w kursie jest bezpłatny dla radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Łodzi. Szczególnie zachęcamy do udziału członków komisji etyki, wykładowców etyki, innych osób, które w sposób specjalny zainteresowane są tą tematyką.

UWAGA: liczba miejsc jest bardzo ograniczona . Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 marca. Przydział miejsc będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

  1. kolejności zgłoszeń
  2. równowagi geograficznej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres office@aea-eal.eu z następującymi informacjami:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • informacja o kandydacie – radca prawny czy aplikant
  • przynależność do OIRP w Łodzi

Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona w krótce po zamknięciu listy kandydatów.

Data rozpoczęcia kursu zostanie zakomunikowana osobom przyjętym po uzgodnieniach z Radą Europy oraz EYBA.