Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce - bezpłatne webinarium

Szanowni Państwo,

Willis Towers Watson Polska (WTWP) jako broker ubezpieczeniowy KIRP, pragnie zaprosić wszystkich radców prawnych na organizowane wspólnie z KIRP bezpłatny webinar pt. Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce, poświęcony tematyce dostępnych ubezpieczeń oferowanych w ramach obowiązującej Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA a także zagadnieniom związanym z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej.

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej KIRP. Link do rejestracji: https://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=1

Webinarium obejmuje 135 minut i daje 6 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Data szkolenia: 9 czerwca godz. 18.00- 20.45

  1. Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych na podstawie obowiązującej Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a AXA (obecnie UNIQA) (ubezpieczenia obligatoryjne, ubezpieczenia dobrowolne, dostępne limity),
  2. zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych, warstwy regulacji, wyłączenia odpowiedzialności,
  3. rozróżnienie regulacji w odniesieniu do ochrony obowiązkowej i nadwyżkowej (problematyka niedoubezpieczenia),
  4. triggery – czasowy zakres ochrony- act committed/claims made. Dostępne rozwiązania w UG pomiędzy KIRP a AXA (obecnie UNIQA) w ubezpieczeniu OC kancelarii,
  5. zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela, ważne rozszerzenia w UG,
  6. postępowanie likwidacyjne w praktyce – etapy postępowania, rola brokera, przyczyny odmów, z uwzględnieniem przykładów szkodowych.

Prelegenci:

  1. prof. UAM, dr hab. Marcin Orlicki
  2. Anna Witkiewicz Dyrektor Ubezpieczeń Grup Zawodowych w Willis Towers Watson Polska