Program szkoleniowy dla prawników/czek zainteresowanych pełnieniem funkcji kuratora/ki dzieci - cudzoziemców

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza prawników i prawniczki zainteresowanych ochroną praw dzieci i chętnych  do przyjęcia roli kuratora lub kuratorki małoletnich cudzoziemców bez opieki, do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-mentoringowym.

Funkcja kuratora małoletniego cudzoziemca bez opieki polega na prawnej reprezentacji dziecka w ściśle określonych procedurach administracyjnych lub sądowych. Od lat liczba osób, które są gotowe podjąć się pełnienia tej funkcji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Podjęcie wyzwania w postaci przyjęcia roli kuratora lub kuratorki da szansę małoletnim przebywającym w Polsce bez opieki na uregulowanie swojego statusu i skupieniu się na adaptacji do przebywania w nowym dla nich kraju i rozwijania swojego potencjału zamiast wielomiesięcznego (lub wieloletniego) zawieszenia pomiędzy procedurami.

Celem projektu jest zapewnienie małoletnim cudzoziemcom  bez opieki, przebywającym w strzeżonych ośrodkach lub placówkach-opiekuńczo wychowawczych, reprezentacji prawnej w postaci wykwalifikowanych kuratorów mogących prowadzić ich sprawy w pobliżu ich miejsca przebywania, jak również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie szkoleń i sieciowania.  Ważnym  elementem projektu będzie utworzenie struktury  wsparcia i współpracy zarówno pomiędzy zaangażowanymi placówkami jak też kuratorami.

W ramach projektu oferowane jest:  

  • szkolenia (wrzesień-październik 2023)
  • wsparcie mentorskie
  • wsparcie językowe
  • partycypację w pokryciu kosztów związanych z pełnieniem funkcji kuratora/ki. 

PUNKTY SZKOLENIOWE

  • radcowie prawni: 1 punkt szkoleniowy za 45 min. wykładu,
  • adwokaci 1 punkt szkoleniowy za 1 godz. wykładu. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 27.08.2023 przez formularz: https://forms.gle/c5Pyp2VuQuXwEuAv8