Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. dra Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, która odbędzie się 11 maja 2022 roku w formule zdalnej.

Konferencja stanowi kolejną odsłonę przedsięwzięcia naukowego rozpoczętego z myślą o uczczeniu pamięci dra Macieja Kłodawskiego – cenionego teoretyka prawa, którego centrum zainteresowań badawczych stanowiła problematyka legislacji.

Technika projektowania aktów normatywnych jest subtelną sztuką nadawania myślom właściwej formy prawnej i stoi ona w służbie sprawności porozumienia się prawodawcy z adresatami norm prawnych. Wypracowanie efektywnych rozwiązań w tym względzie służy możliwości wystąpienia prawa odnoszącego równie pożyteczne skutki. Tegoroczne wydarzenie naukowe zbiega się w czasie z XX. rocznicą przyjęcia zasad techniki prawodawczej we współczesnej formule. Ta okrągła rocznica skłania do podjęcia refleksji nad efektywnością funkcjonowania tych dyrektyw w polskim prawodawstwie.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 11 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://konferencja-mklodawski.usz.edu.pl/zapisy/

Więcej informacji, w tym o poprzedniej edycji Konferencji można znaleźć na stronie: https://konferencja-mklodawski.usz.edu.pl oraz na portalu Facebook https://www.facebook.com/events/335876208429380

Pliki do pobrania