Prawo zamówień publicznych 2021 - NOWELIZACJA - szkolenie on - line (część 2 - 11 lutego 2021 roku)

Zapraszamy na szkolenie on – line, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r.  w godzinach 16.00-19.30 (część II) pt. „Prawo zamówień publicznych 2021”. Szkolenie poprowadzi Małgorzata Stachowiak. Szkolenie będzie ukierunkowane na przedstawienie nowych regulacji Pzp oraz porównanie do dotychczas obowiązujących. Wskazane zostaną różnice i nowe instytucje. Omówione będą przepisy których adresatem są zamawiający (np. plany, analiza potrzeb, przygotowanie swz) oraz takie które powinni znać wykonawcy (np. katalog dokumentów składanych w toku postępowania, zmiany w środkach ochrony prawnej).

Małgorzata Stachowiak – Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE oraz tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia  dotyczących różnorodnych zamówień, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener prowadzący szkolenia oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez EBOiR oraz  OECD.

Prosimy o rejestrację do webinaru. Poniżej adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/prawo-zamowien-publicznych-2021-nowelizacja-malgorzata-stachowiak-cz-2/register?_ga=2.248261188.2125909205.1611747600-1602744477.1589452028