Postępowanie rejestrowe o wpis do KRS w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego z dniem 1 lipca 2021 r. - 3 miesiące praktyki - szkolenie online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Postępowanie rejestrowe o wpis do KRS w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego z dniem 1 lipca 2021 r. – 3 miesiące praktyki.” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniu 7 października 2021 r., w godzinach 16.30-19.30. Szkolenie poprowadzi referendarz sądowy Katarzyna Nawrocka z SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziału KRS. Jednocześnie, jeśłi mają Państwo pytania dotyczące problematyki postępowań rejestrowych prosimy o ich zgłaszanie na adres mailowy szkoleniaonline@oirplodz.pl w terminie do 30 września 2021 r.

Link do rejestracji: https://oirplodz.clickmeeting.com/postepowanie-rejestrowe-o-wpis-do-krs-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-systemu-teleinformatycznego-/register?_ga=2.31429689.761663428.1632292884-1672056060.1615277651&_gac=1.204269860.1632292884.EAIaIQobChMIhIKU5_yR8wIVT0eRBR2J2grNEAAYASAAEgJ9H_D_BwE