POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 8 STYCZNIA 2021

Marcin Sobczak – wpis na listę radców prawnych

Maciej Jabłoński – wpis na listę radców prawnych

Martyna Gościniak – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Magdalena Monika Migdalska – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Przemysław Szlegier – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Bolesław Arendarski – skreślenie z listy radców prawnych

Romuald Soroka – skreślenie z listy radców prawnych

Włodzimierz Ruta – skreślenie z listy radców prawnych

Elżbieta Rudniak – skreślenie z listy radców prawnych

Anita Rdzeń – skreślenie z listy radców prawnych

Kazimierz Kowalski – skreślenie z listy radców prawnych

Maciej Wrzosek – skreślenie z listy radców prawnych

Wanda Lebioda – skreślenie z listy radców prawnych