POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 6 WRZEŚNIA 2022 R

Magdalena Napieralska ŁD-2854 – wpis na listę radców prawnych
Beata Araszkiewicz ŁD-2853 – wpis na listę radców prawnych
Maria Szewczyk-Janicka ŁD-P-71 – skreślenie z listy radców prawnych
Piotr Byczyński ŁD-2467 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Sylwia Podgórska-Mackiewicz ŁD-2743 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Gabriela Wojtczyk APL-ŁD-170078 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich