POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 5 LISTOPADA 2021

wpisy na listę radców prawnych
Agata Angtczak-Zapart
Agata Chrześcijańska-Hajdas
Jakub Rzeszowski
 
 
skreślenia z listy radców prawnych:
Wieniesława Pawlak
Bogdan Grad
Ryszard Pomaski