POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 29 MARCA 2023 R

Sylwia Czajka ŁD-2867 – wpis na listę radców prawnych
Katarzyna Kubica ŁD-2866 – wpis na listę radców prawnych
Dawid Lis ŁD-2868 – wpis na listę radców prawnych
Maria Trębińska ŁD-M-824– skreślenie z listy radców prawnych
Wojciech Garus ŁD-M-467– skreślenie z listy radców prawnych
Stanisław Jankowski ŁD-M-27– skreślenie z listy radców prawnych