POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 28 PAŹDZIERNIKA 2020

Mirosław Nowakowski – skreślenie z listy radców prawnych

Ewa Motylewska – skreślenie z listy radców prawnych

Maria Wieczorek – skreślenie z listy radców prawnych

Maria Bogacka –  w sprawie uchylenia uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego