POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 28 maja 2021

Anna Loch-Skalik – w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Paulina Stępień – w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Krzysztof Nawrocki – w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Elżbieta Gołębiowska– skreślenie z listy radców prawnych

Stanisław Ciach – skreślenie z listy radców prawnych

Wacława Kieliszkiewicz – skreślenie z listy radców prawnych

Stanisław Lange – skreślenie z listy radców prawnych