POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 25 LISTOPADA 2022 R

Ewelina Biała-Oleksik ŁD-2857– wpis na listę radców prawnych
Tomasz Jendrasiak  ŁD-2858 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi
Wojciech Mackiewicz ŁD-2859 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi
Janusz Białkowski ŁD-M-555 – skreślenie z listy radców prawnych
Małgorzata Figat ŁD-M-1512 – skreślenie z listy radców prawnych
Anna Maria Zalasińska ŁD-2240 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu