POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R

Marek Bystrzycki ŁD-P-168 – skreślenie z listy radców prawnych

Jan Kaftański ŁD-M-128 – skreślenie z listy radców prawnych
Joanna Kubiak ŁD-2895 – usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem wpisu
Krzysztof Tomczak ŁD-2938 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi
Sylwia Podgórska-Mackiewicz ŁD-2743 – uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu

wpisy na listę aplikantów radcowskich po zdanym egzaminie wstępnym – według listy