POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 20 KWIETNIA 2022

  1. r.pr. Agata Pawlak  – uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia r.pr. prawa  do wykonywania zawodu radcy prawnego,
  2. r.pr. Bohdan Cieślik – skreślenie z listy  z powodu śmierci radcy prawnego.