POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 19 marca 2021

Grzegorz Kwiatkowski – skreślenie z listy radców prawnych

Agnieszka Przybyszewska – skreślenie z listy radców prawnych

dr Ewelina Wojtera-Stasiorowska – zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego