POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 17 GRUDNIA 2021

wpisy na listę radców prawnych

Kamil Pietrasik
Szymon Kaczmarek
Joanna Sujka
Kinga Kaczorek-Mastej

zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Tomasz Nowak
Rafał Porczyński

skreślenia z listy radców prawnych

Grażyna Hendzlik
Józef Jagieła