POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 12 CZERWCA 2023 R

wpisy na listę radców prawnych
– wg załączonej listy
– Marcin Bystroński – przeniesienie wpisu z OIRP w Bydgoszczy

skreślenie z listy radców prawnych:
– Krzysztof Dworakowski
– Ewa Kisielewicz
– Roman Garstka

usunięcie wpisu – Natalia Bryl-Jakóbczak
zawieszenie prawa wykonywania zawodu – Kamila Musiał
uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu – Katarzyna Wieczorek
skreślenie z listy apl. radc. – Amanda Plewa III rok