POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 10 GRUDNIA 2020

Damian Kaczmarek – wpis na listę radców prawnych

Edyta Sar – w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Zuzanna Wiktoria Marszałek – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Paulina Kowalska – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Szymon Kaczmarek – usunięcie wpisu z listy radców prawnych

Karol Przybylski – skreślenie z listy radców prawnych

Bernard Olszewski – skreślenie z listy radców prawnych

Władysława Sygulska – skreślenie z listy radców prawnych