POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 1 października 2021

wpisy na listę radców prawnych
 
adw. Adrianna Bońkowska
dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska 
 
zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w tryb. art. 28 ust. 1 pkt 2
 
Adam Olczyk 
Agata Pawlak 
Paulina Parada-Mordalska
Krzysztof Auguścik
Ewelina Woźniak
Agnieszka Dębowska
 
skreślenia z listy radców prawnych:
 
r.pr. Dominika Pacholska
r.pr. Agnieszka-Gutkowska-Szkop
r.pr. Henryka Junga 
r.pr. Maria Łyżenia