POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 1 KWIETNIA 2022

wpisy na listę radców prawnych:
1/ dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk,
2/ Mateusz Budziarek,
3/ dr hab. Małgorzata Kurzynoga,
4/ Ewa Woźniak,
5/ Wojciech Gajda,
6/ Katarzyna Wieczorek
7/ r.pr. Magdalena Nawrocka-Piotrowska przeniesienie wpisu na listę radców prawnych OIRP w Łodzi.

zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego:
1/ r.pr. Katarzyna Bednarek-Gocek,
2/ r.pr. Paulina Dłubisz.

uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego:
1/ r.pr. Tomasz Nowak,
2/ r.pr. Agnieszka Dębowska.

skreślenie z listy radców prawnych:
1/ r. pr. Dariusz Jasak,
2/ r.pr. Wiesława Dąbrowska,
3/ r.pr. Adrian Stawczyk