Posiedzenie Rady 14 czerwca 2022 r.

Skreślenia z listy radców prawnych:

  1. Michał Zbrojewski,
  2. Piotr Korzeniowski,
  3. Róża Sira,
  4. Anna Banaszewska – przeniesiona do OIRP Warszawa,
  5. Renata Moziakowska – przeniesiona do OIRP Warszawa,
  6. Małgorzata Stefaniak – przeniesiona do OIRP Warszawa,
  7. Maciej Marjański – przeniesiona do OIRP Warszawa,
  8. Anna Kozanecka-Żarnecka – przeniesiona do OIRP Warszawa

Uchylenia zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego: Paulina Stępień

Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego:

  1. Fabiola Maciejewskiej
  2. Katarzyna Wieczorek