Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 – szkolenie na platformie e-kirp.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na platformie e-learningowej e-kirp.pl zostało umieszczone szkolenie „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.”, w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższego ogłoszenia na Państwa stronach internetowych i rozpowszechnienie poniższej informacji za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacyjnych w Państwa izbach.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do odsłuchania szkolenia dotyczącego zmian w zakresie podatków dochodowych, które mogą wywierać istotny wpływ na sytuację finansową kancelarii oraz osób je prowadzących – dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, kto może dokonać zmian sposobu opodatkowania i kiedy warto to zrobić, kto zyskał a kto stracił na nowych rozwiązaniach Polskiego Ładu. Dowiesz się również, jaka forma prowadzenia działalności w branży prawniczej jest najbardziej opłacalna.

Szkolenie poprowadził prof. Adam Mariański – prawnik i doradca podatkowy, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki. Prof. Mariański jest Prezesem Polskiego Instytutu Analiz Ekonomiczno-Prawnych, a także Partnerem Zarządzającym w Mariański Group. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego. Jest autorem ponad dwustu publikacji z tej dziedziny.

Radcowie prawni, którzy ukończą szkolenie otrzymają 4 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.