Polska Akademia Zaawansowanej Psychologii Sądowej

Fundacji Center For American Studies i Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu serdecznie zapraszamy członków Izby do udziału w wyjątkowej w skali całej Polski Akademii Zaawansowanej Psychologii Sądowej. Akademia jest reakcją na ogromne zainteresowanie organizowaną przez nas dla członków Izby marcową Akademią Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej i liczne prośby o organizację kompleksowego szkolenia poświęconego wyłącznie psychologii sądowej.

Jakie są cele szkoleniowe Akademii Zaawansowanej Psychologii Sądowej?

  • Przedstawione zostaną standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym opinii sądowo-psychologicznych.
  • Omówione zostaną wybrane konstrukty psychologiczne (osobowość, motywacja oraz inteligencja) stanowiące kluczowe elementy diagnozy psychologicznej.
  • Przeanalizowane zostaną przykładowe opinie sądowo-psychologiczne w wybranych kategoriach spraw karnych, cywilnych i opiekuńczych.
  • Omówiona zostanie problematyka tzw. profilowania – czyli typowania sylwetki nieznanego sprawcy przestępstwa.

Kto poprowadzi Akademię Zaawansowanej Psychologii Sądowej?

  • Ewa Habzda-Siwek – doktor nauk prawnych, psycholog i kryminolog. Ukończyła aplikację sędziowską. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka z zakresu zagadnień z pogranicza psychologii i prawa, psychologii sądowej, sprawców przestępstw oraz tematyki nieletnich i przestępczości z użyciem przemocy. Autorka monografii pt. „Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym” oraz współredaktorka naukowa książki pt. „Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką”.
  • Karolina Dukała – doktor psychologii, psycholog sądowy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Wykonawczyni licznych międzynarodowych grantów i ekspertka z zakresu psychologii zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa.
  • Ewa Wach – magister psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie im. prof. dra J. Sehna, posiada też rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w praktycznej problematyce świadków, sprawców, samobójstw i profilowania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie. Występowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym w 11 konferencjach EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa).
  • Agnieszka Haś – doktor psychologii, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz problematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych Instytutu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin rejestracji z 30% rabatem “early-bird” to 13 kwietnia 2022 r.

Formularz rejestracji na Akademię: https://forms.gle/aQ8upENwmtAkbhMYA

Oficjalna oferta szkolenia (plik PDF) znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Szkolenie można znaleźć także na naszym fanpage na portalu LinkedIn: www.linkedin.com/company/centerforamericanstudies W razie problemów z rejestracją prosimy członków Izby o maila na adres: haluschenko@cfasofficial.com.