Polityczne i prawne aspekty kolonizacji Marsa

Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić na spotkanie online z dr. Konradem Szocikiem w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas trzeciego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.
W środę 7 października o godz. 16.00 dr Konrad Szocik wygłosi krótkie wystąpienie pt. „Polityczne i prawne aspekty kolonizacji Marsa”. Dr Konrad Szocik jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), obecnie adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. Zainteresowania filozoficzne dr. Konrada Szocika obejmują filozofię i etykę eksploracji kosmosu, ewolucję religii, ewolucję kooperacji, human enhancement. Z kolei aktualne zainteresowania naukowe i filozoficzne skupiają się wokół etycznych, społecznych i politycznych wyzwań związanych z przyszłością człowieka w kosmosie (w tym „space philosophy”, „space ethics”, „space policy”,„future studies”). Wygłaszał referaty na wielu konferencjach zagranicznych, jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w językach polskim i angielskim. Autor książek „Human Enhancements for Space Missions. Lunar, Martian, and Future Missions to the Outer Planets” (2020, Springer) oraz “The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach” (2019, Springer).
Data: środa 7 października 2020 r., godz. 16.00–17.00 Język spotkania: polski
Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Zoom, link: https://us02web.zoom.us/j/89659728179 Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana.
Wydarzenie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych osób, w szczególności radczyń i radców prawnych, a także aplikantek i aplikantów radcowskich.

Serdecznie zapraszamy!