PODYPLOMOWE STUDIA Z PRAWA KARNEGO NA UW 2019-2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Podyplomowych Studiach  Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

  1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu.
  2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Koszt: 3 800 PLN (opłata jednorazowa) lub 4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-PG/?from=field:PR

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-ZT/?from=field:PR

lub w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. (+48 22) 55 20 529, fax. (+48 22) 55 24 317, 

e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl\