Plan zajęć dla aplikantów III roku aplikacji - aktualizacja (rok szkoleniowy 2022)

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich III roku w roku szkoleniowy 2022.